Svanemærket

Opsummeret

  • NorDan har bæredygtighed som en central del af deres værdier og støtter FN's bæredygtighedsmål.
  • De fokuserer på lokale værdier, mennesker, ressourceeffektivitet, implementering og partnerskab som deres bæredygtighedsområder.
  • Svanemærket anvendes på deres produkter og bidrager til at reducere den samlede miljøbelastning, samtidig med at det sikrer kvalitet og lang levetid.
  • NorDan prioriterer PEFC- og FSC-certificeret træ, bæredygtighedsinnovationer og klimavenlige materialer i deres bestræbelser på at støtte en mere bæredygtig fremtid.

Pas på miljøet, dig selv og alle andre

Bæredygtighed er kommet for at blive. Især i byggebranchen er der behov for, at vi som leverandører træffer klimavenlige beslutninger og inddrager bæredygtige handlinger i vores hverdag. Vi bliver nødt til at tage et fælles ansvar og leve op til bæredygtige krav. Vores formål er, at vores produkter kan være med til at skabe bygninger, som er baseret på et sundt indeklima, komfort og æstetik.

Bæredygtighed er en fast del af NorDan, og derfor bygger vores værdier i høj grad på at støtte FN’s bæredygtighedsmål. Vores fokusområder for vores bæredygtighedsarbejde er: lokale værdier, fokus på mennesker, ressourceeffektivitet, implementering og partnerskab. Derigennem er bæredygtighed en rød tråd i vores produkter, hvordan vi arbejder og det ansvar, vi tager.

Med vores indsats vil vi være med til at bygge videre på vores forpligtelser i forhold til FN’s mål for bæredygtig udvikling. Og det gør vi ved at omsætte globale mål til lokale handlinger.

Svanemærket som skridt i en bæredygtig retning

Svanemærket er et af de få anerkendte miljømærker i Danmark, som gør det nemmere for dig at træffe et mere bæredygtigt valg. Du får dermed garanti for, at det produkt, du køber, er mere miljøvenligt og grønt. Svanemærkede produkter bidrager til at reducere den samlede miljøbelastning, som gælder fra produktion til forbrug. For at produkterne kan blive svanemærket, bliver der stillet skrappe produktspecifikke krav i hele produktrejsen.

Idet Svanemærket vurderer den samlede produktlivscyklus, bliver der også lavet en vurdering af løbende problemer, som opstår under processen. Derfor er det både til gavn for miljøet, mennesker og Jordens ressourcer.

NTECH opfylder krav til energiegenskaber, miljø og levetid
Vi stiller store krav, når det gælder vores produkter og valg af materialer. Af den grund er samtlige af vores produkter i NTECH-serien kendetegnet af Svanemærket. Med denne produktserie tilbyder vi et bæredygtigt produktalternativ, så det bliver nemmere for vores kunder at træffe et valg, der er bedre for miljøet. NTECH karakteriseres ved aluminiumskomponenter certificeret efter Sea Proof Plus-standard, skjulte beslag og uendelige glaskombinationer.

Vores produkter lever op til høje kvalitetsstandarder, som sikrer en lang levetid. Med produktionen af langtidsholdbare produkter kan vi mindske både energiforbruget og materialer til nye bygninger, fordi CO2-udledningen er relativt lav.

Udover det bidrager kvaliteten til en bedre isolering af både vinduer og døre, som i høj grad bidrager til et lavt energiforbrug samt et godt indeklima.

Fokus på at sikre naturen med PEFC- og FSC-certificering

Hos NorDan køber vi udelukkende PEFC- og FSC-certificeret træ, som er med til at skabe et mere bæredygtigt skovbrug. Denne certificering er dokumentation for bæredygtige krav af skovdriften, hvilket gør det nemmere for dig som forbruger at vælge vinduer og døre af bæredygtige materialer. Der bliver bl.a. taget hensyn til skovens biologiske mangfoldighed og dyre- og planteliv, f.eks. gennem opretholdelse af biodiversiteten i verdens skove. Det gælder også de mennesker, som arbejder i skoven og skal have gode arbejdsforhold.

Men der er faktisk flere faktorer, der har betydning for bæredygtige handlinger, f.eks. innovation. Hos NorDan har vi fokus på bæredygtighedsinnovationer som bl.a. 3D-print af produkter i genanvendelige biokompositmaterialer. På den måde sætter vi fokus på genanvendelse af materialer, som i sidste ende resulterer i grønnere produkter.

Tænker du bæredygtighed ind, når det gælder valg af materialer?

Med hjælp fra vores klimaberegner får du mulighed for at vælge produkter, der udgør en forskel for både klimaet og energiforbruget. I byggebranchen står vi allesammen for en stor andel af det samlede CO2-udslip. Derfor er det vigtigt at tænke klimavenlige byggematerialer ind, når vi vil stræbe efter en mere bæredygtig fremtid.

Størstedelen af vores produkter er lavet af træ, som har en lav CO2-udledning, da det er et naturligt materiale. Derfor er det også mere bæredygtigt end andre byggematerialer. Derudover kan træ bidrage til at skabe et bedre indeklima og kan i høj grad anvendes igen.

Vi er overbeviste om, at vi sammen kan gøre en forskel for miljøet. Er du klar til at tage det næste skridt? Du er mere end velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores løsninger med fokus på bæredygtighed.

Kontakt os nu


maj 31, 2023
Gå tilbage

Udforsk NorDan · En ledende vindue- og dørproducent