Ndg web epd generator launch

Opsummeret

  • NorDan lancerer en dynamisk EPD-generator for at imødekomme behovet for reduktion af drivhusgasemissioner i den europæiske byggebranche.
  • Denne EPD-generator vil give projektspecifik klimadokumentation ved at udføre en livscyklusanalyse, hvilket gør den mere værdifuld i fremtiden.
  • EPD, eller Environmental Product Declaration, tilbyder uafhængigt verificerede miljøoplysninger, herunder drivhusgasemissioner, i hele et produkts livscyklus, fra råmaterialer til genanvendelse.
  • Generatoren forventes at markant reducere den tid, der kræves for emissionsdeklarationer, fra seks måneder til kun få uger, hvilket muliggør oprettelse af projektspecifikke miljødeklarationer baseret på godkendte EPD'er.

NorDan lancerer dynamisk EPD-generator

Nemmere, hurtigere og 100% præcis miljødokumentation på projektniveau. Det er blot nogle af de muligheder, som NorDans dynamiske EPD-generator kan tilbyde.

Byggebranchen er blevet identificeret som en nøglesektor, når det gælder om at reducere emissionsniveauerne i Europa. For at leve op til de nye krav om drivhusgasregnskaber og livscyklusanalyser lancerer NorDan en dynamisk EPD-generator. Konkret betyder det, at det på sigt vil være muligt at levere projektspecifik klimadokumentation, som vil blive mere og mere efterspurgt i fremtiden.

Førende inden for dokumentation

En EPD er en uafhængigt verificeret miljødeklaration baseret på en livscyklusanalyse. For et vindue vil en EPD, ud over at beskrive den forventede levetid, give detaljerede data om udledning af drivhusgasser for de forskellige faser af vinduets levetid: Fra råmaterialer, produktion og transport, til vinduet er i bygningen, og når det er genanvendt.

- "Normalt indsamles disse data i et statisk dokument, men det er først, når vi frigiver dataene i en EPD-generator, at vi virkelig kan udnytte de muligheder, der ligger i bedre data," siger Johannes Rasmussen, markedsdirektør i NorDan Gruppen.

- "Takket være en langsigtet og strategisk investering i at opbygge solide grunddata om vores produkter, har vi været i stand til at indtage en førende position inden for miljødeklarationer blandt dør- og vinduesproducenter," siger han.

Efterspørgsel på miljødata

Fredrik Jonsson fra NorDans kompetencecenter for miljødokumentation og digitalisering har stået i spidsen for udviklingen af EPD-generatoren. Arbejdet er foregået i tæt samarbejde med LCA.no og TreTeknisk, og selve generatoren er blevet publiceret gennem EPD-Norge.

- "Den største opgave vil altid være at kortlægge produktets komponenter ned til et så detaljeret niveau som muligt. Når det er på plads, er det mere et spørgsmål om at udføre beregninger og få disse beregninger revideret og godkendt af en tredjepart," siger han og beskriver nogle af de muligheder, som generatoren giver for nye anvendelser af miljødata.

- "I første omgang vil vi kunne reducere den tid, det tager at producere emissionsdeklarationer, fra seks måneder til blot et par uger. Integrationen med NorDans tilbuds- og ordresystem betyder, at vi på meget kort tid kan generere projektspecifikke miljødeklarationer, som alle er baseret på de samme godkendte EPD'er," siger han.

sep. 22, 2023
Gå tilbage

Udforsk NorDan · En ledende vindue- og dørproducent