1919

Den 23 år gamle nyuddannede hjulmager Johannes Rasmussen rejser fra Sjælland til Stavanger for at finde arbejde, imens han venter på visum til USA. Han får arbejde hos Byggemester Karl Sunde, og bliver formand som 25-årig.

1922

Johannes kommer til Moi under stort byggeprojekt. Her bliver han bekendt med Tøri Tonette Skjeggestad.

1925

De bygger sig et hus før de gifter sig, og får tre sønner, Niels i 1926, Leif i 1929 og Kåre i 1932. Alle tre arbejder hele deres arbejdsliv under virksomheden.

1926

Køber naboejendommen af Gustav Eriksen og indretter værksted på 28 m2.

Fjeldhammer Trævarefabrik. producerer vinduer, døre, trapper og andre trævarer til egne byggeopgaver, men sælger også til andre snedkermestre. Noget utraditionelt i branchen.

1929

Nedriver værkstedsbygningen, og udvider til 2 etager på 78 m2. Bygger egne maskiner.

1933

Beskæftiger 25 medarbejdere. Bygger huse fra Jæren til Lista. Materialepriser yderst lave i disse år.

1936

Prisen på træ stiger 40%, men det stopper ikke byggeriet, for nu er det bedre tider.

1939

Begynder på det hidtil mest krævende hus. Lægebolig på Moi. Bygget cirka 100 huse siden 1925.

1940

Start på krigen. Byggerierne bliver stoppet, og Rasmussen reducerer til 2 medarbejdere, for ikke at arbejde for okkupanterne.

1942

Sønnen Nils og Levi Larsen starter masseproduktion af trækammer. Johannes er med og laver maskinerne. De er nu 10 personer med fast arbejde.

1943

Johannes Rasmussen arresteres i 10 dage, da han nægter tage tyske arbejde. Sidder i forvaring i Stavanger sammen med flere fra Lund Kommune.

1945

Krigen slutter. Ingen køber trækammer, og Nils laver legetøj i træ, men får ikke solgt nok til at leve af det. Tilbage til husbyggeriet, men der er mangel på byggematerialer.

1947

Sønnen Leif overtager det administrative som Johannes havde forsømt.

1950

Også Kåre begynder hos sin far, efter at have gennemført real-handelsskole fra 1954 i USA på 2 år.

1953

Bygger med egne medarbejdere nyt værksted og lager mellem Elva og Jernbanen. Bygningen står færdigt efter 2 år med cirka 1000 m2.

1956

Formår med ihærdig indsats at producere 365 vinduer – i gennemsnit 1 stk. pr. dag.

1957

Johs. Rasmussen & Sønner / nyt firmanavn. Vinduet "Nor-Dan Sving" sættes i produktion. Laver 1600 i løbet af få år. Byggeopgave i 1957-58. Kiellands skole og nyt plejehjem på Moi.

1958

Kåre kommer hjem efter færdiggørelse af teknisk fagskole med svendebrev. Overtager daglig ledelse.

1960

Opretter Johs. Rasmussen A/S med faren og tre sønner som ejere. Johannes og Kåre bruger størstedelen af tiden på at konstruere et helt nyt vindue. Omsætningen er en million kroner, og driftsresultat på nul. Har ikke ressourcer i udviklingsarbejdet. Årsløn ligger på cirka 10.000, - NOK

1961

Bygger selv en del tidsbesparende maskiner, som bl.a. hjælper med montering af paskviller, slutblik osv.

1962

Prototypen af NorDan Perfekt er færdig. Får patenteret makanismen med en kugle i hjørnet. Producerer 700 stk. Første år. Nils Rasmussen begynder at rejse rundt for at sælge vinduer. Største ordre hidtil i Porsgrunn på 396 stk.

1964

Første kontakt med G. Block Watne. Bliver siden hen en stor og mangeårig trofast kunde.

1967

Begynder at bygge store fabrikshaller på hver 1600 m2. 10 haller på 10 år. Kåre Rasmussen laver en skitse over fremtidige tilbygning. Den bliver stort set fulgt frem til år 2001. Første distrikt kontor og forhandler bliver etableret, Eriksen Agentur A/S i Kristiansand.

1969

Produktionen passerer 50.000 vinduer. Kåre er på Island og lære om isoleringsglas.

1970

Antal ansatte øges til 168, og omsætningen passerer 20 millioner. Producerer nu 70.000 vinduer årligt, og begynder selv at producere isoleringsglas på egen fabrik.

1971

Store ændringer i produktionen. Oslo kontor på Grefsen med Bjørn Pedersen etableres. Egen elementfabrik for G. Block Watne med vinduer monteret inden transport. Helt frem til år 1990.

1972

Over 200 ansatte, og omsætning tæt på 40 millioner. En fordobling på 2 år. Kraftig inflation. Lige over 100.000 vinduer, og stor investering i nye maskiner. Kontrolordning, Norsk Byggeforskninginstitut / svarende til Dansk DVV. Glasproduktionen får nye lokaler, og Johannes modtager Kongens fortjeneste medalje.

1973

Gori-Vac imprægneringsanlæg tages i brug, og isolerglasfabrik bygges. Driftkontor i Trondheim ved Thor Kårstad etableres.

1974

Omsætningen øges til 60 millioner. Køber vindues-elementfabrik på Otta, og bygger den om til produktion af NorDan Vinduer.

1975

Omsætning på 80 millioner, og over 300 ansatte. Otta alene 10 millioner. I alt 180.000 vinduer / år. Distriktskontor i Stavanger og Bergen etableres, samt ny kontorbygning på 1600 m2 på Moi, som laves af byggeafdelingen.

1976

Omsætning på 100 millioner og rekordstort overskud. 50-års Jubilæum med folkefest. Udpeges som "Årets virksomhed".

1977

NorDan producerer 214 000 enheter. Formidal salgsøgningen, så NorDan har et halvt års leveringstid på det længste.

1978

Omsetningen øger med 22%. Nytt imregneringsanleg og nybygg for produktutvikling. Johannes Rasmussen bliver «Ridder av 1. klasse St.Olavs Orden». Udmærkelsen tildeles på Johannes og hans hustru Tøri's 55 års forlovelsesdag.

1979

Omsetningen passerer 150 millioner, derav 30 millioner på fabriken på Otta. Over 400 ansatte på Moi, 79 på Otta. 270 000 enheter produceres. Johannes Rasmussen dør 18.april.

1980

Nedgang i byggeriet, og medarbejder antallet reduceres en smule. Ny fabrik på 3600 m2, og øger omsætning, samt markedsandel.

1981

Antal vinduer går cirka 40.000 ned til 140.000 på Moi, og 13.000 ned på Otta til 70.000. Salget øges i slutningen af året. Over halvdelen med 3-lags glas.

1982

Omsætning på 180 millioner, og igen omkring 400 ansatte. Køber konkursboet Asbjørn Ege A/S, landets største dørfabrik i Egersund.

1983

530 ansatte i koncernen. Øget vinduesproduktion 160.000 på Moi, samt uændret 62.000 på Otta. Store investeringer foretages på Egersund.

1984

For første gang siden 1960, er det nedgang i omsætningen på 4,2 millioner til 207 millioner.

1985

Fornyet fremgang, og omsætningen øges med 20 millioner på Moi. Exportsalget fordobles til næsten 14 millioner. Ny skydedør fra Egersund giver salgsøgning på 41%.

1986

60-Års Jubilæum med folkefest på Moi. Overgang til 2-lags energiglas. Omsætning øges med 14%, og investerer 15 millioner i nye maskiner. Nyt anlæg i Oslo fejres i oktober. Tøri Tonette Rasmussen døde 4. december.

1987

Omsætning og export øges. ND-vinduerne forbedres på 18 punkter, efter kundeundersøgelse.

1988

Opnår godt resultat, trods en byggebranche i krise. Omsætning på 328 millioner, og overskud på 27 millioner. 5000 vinduer solgt til Amsterdam.

Overtager aktiemajoriteten i Engelsk importselskab. Mange konkurser indlands.

Udpeget som Årets Virksomhed af avisen Dalene Tidende.

1989

Boligbyggeriet i Norge halveret på 2 år, og større byggerier halveret på 1 år.

ND-export øger 140% til 65 millioner, primært i Sverige og England.

Glasproduktionen er en succes. Lukker halvdelen af byggeafdelingen, men beholder størstedelen af de ansatte til vedligeholdelsesafdeling, og resten til vinduesfabrikken. Overtager Eriksen Agentur i Kristiansand, og modtager Kulturpris fra Lund som tak for NorDan hallen.

1990

Salget af vinduer halveres i Norge i perioden 1987-92. NorDan har komplet sortiment og kæmper for alle slags ordrer i denne priskrig.

1991

Værste byggeår siden krigen, men hjælpes af exportsalget på 1/3 af omsætningen. NorDan går ind på det Hollandske marked med Nederland BV, og satser også Tyskland.

Får som første producent i Norge ISO-certifikatet, og tildeles "Det Gyldne Savblad". Johannes Rasmussen overtager rollen som Salgsdirektør efter Nils Rasmussen.

1992

Export udgør nu 36% af det samlede salg. Tore Rasmussen overtager Direktør posten efter Kåre Rasmussen.

Vinder Svensk prestigefyldt konkurrence om «Supervinduet» Får stor anerkendelse af Norges exportråd i Storbritannien, og danner firma i Berlin.

1993

Omsætningsrekord på 350 millioner, men taber 5 millioner på Hetland Hus konkurs, og Svensk devaluering, men tjener det hjem igen ved reducerede omkostninger.

Norges forskningsråd tildeler Kåre Rasmussen “indsatspris” og Norges exportråd Hollands kontor tildeler pris til Bruin Steur.

1994

Køber Nyseter Trevarefabrik som bliver Johs. Rasmussen Arneberg A/S, 72 ansatte. Over 700 ansatte i koncernen. Køber fabriksbygning på Otta af Kommunen, 20 år efter køb af fabrikken.

Får den «Norske pris for Produktivitet». Markedsandel øges fra 14-22% på få år. 50 sælgere i andre lande, og 2/3 af exporten går til Storbritanien. Markedschef Karl Melkeaaen dør, og Jan O. Eriksen overtager.

1995

Stor fremgang på et udvidet Oslokontor. Kåre Rasmussen bliver Ridder af 1.klasse St. Olavs Orden.

Isoleringsglas nr. 5 millioner fejres.

Stor ordre til Russland giver export fremgang til 100 millioner. NorDan museum åbner på 70 års jubileum.

1996

Isoleringsglas nr. 5 millioner fejres.

Stor ordre til Russland giver export fremgang til 100 millioner. NorDan museum åbner på 70 års jubileum.

1998

Deler drift og ejendomsselskab. NorDan AS bliver navnet på driftselskab.

Rekoroverskud på 22 millioner, og omsætning i koncernen på 560 millioner.

Producerer 320.000 isoleringsglas. Succes for Villa vinduet hos Arneberg. Eurovinduet som fabrikken producerede udgår.

Modtager pris for året leverandør af Hellvik Hus.

1999

25-30 større ordrereserve end tidligere. Otta har 25 års jubileum. Arneberg levererer god kvalitet og leveringssikkerhed.

2000

Omsætning på 643 millioner, og overskud på 30 mio. 871 ansatte, 133 flere end for fem år siden. NorDan trækker sig du af Tyskland, og implementerer ny markedspolitik i Holland.

Køber Bordörren i Sverige. ISO certifikat for Arneberg. Otta overtager Topsving produktion fra Moi.

Næringsminister Grethe Knutsen placerer statue af grundlægger Johannes Rasmussen ved Rådhuset den 15. August.

Sidste tog ud af Moi og Otta, da sporene bliver nedlagt.

2001

850 ansatte på 5 fabrikker, og salgkontorer i Norge og flere lande. Ny vinduesbog bliver udarbejdet, og NorDan fejrer 75 års jubileum.

2005

NorDan AS køber TanumsFönster AB i Sverige.

2007

NorDan lancerer NTech, samt første Svanemærket vindue i Norge, bliver en salgs succes. Omtalt som "Et vindue i verdensklasse". Etablerer NorDan AB i Sverige.

2008

Stor succes med Lavenergi vindue med isoleret karm, og passivt vindue med isoleret karm og ramme.

Norwegian Wood konkurrence i Stavanger med fokus på energibesparelse. NorDan vinder næsten alle projekter, da vi er eneste producent som kan tilbyde isoleret karm/ramme.

2009

Passiv balkondør på Bygg Reis Deg messe. Lancerer også NorDan VIS. Nye byggeforeskrifter anbefaler at vinduer placeres længere inde i væggen.

2010

NTech standard på alle vinduer. Inddelt i NTech 1,2 / NTech 1,0 og NTech 0,7 Passiv. Lancerer ny vinduesbog med fokus på energibesparelse og miljøvenlighed. Årets leverandør hos Systemhus.

2011

Køber Kvillsfors Fönster i Sverige. På Bygg Reis Deg, vises prototype på NorDan Aktiv – motoriseret vindue med solfanger.

2013

NorDan leverer sin første ordre til projekt i Kina. Signerer også samarbejdsaftale med Lyse, og etablerer Smart projektet.

På Bygg Reis Deg vises verdens første Smart-Dør.

2014

NorDan lukker fabrikken i Arneberg. Kundeløftet bliver implementeret på det Norske marked, og NorDan køber majoritet i ID Lock.

2015

NorDan køber majoriteten i Byggevareleverandørene AS.

Alvorlig oversvømmelse rammer fabrikken på Moi, og NorDan åbner ny fabrik i Powodowo.

2016

NorDan fejrer 90 års jubileum. Aluminiumproduktionen afvikles på Moi, og overfladebehandlingen af aluminium overtages af den nye fabrik i Powodowo til alle fabrikker.

2017

NorDan AS kåres til "Årets Leverandør" hele fem gange. I starten af 2018 etableres ny koncern struktur med NorDan AS i Norge, NorDan AB i Sverige og NorDan UK Ltd. I Storbritanien som de vigtigste selskaber.

Koncernen har ni i alt 25 salgskontorer, og 10 fabrikker.

2018

Ny koncern struktur etableres med NorDan Gruppen AS som moderselskab.

2019

Starter produktion af dør-og vindues løsninger i hel aluminium.

2020

Overtager aktiemajoriteten i Danske STM Vinduer A/S. Køber også salgsselskabet NorDan Ltd. i Irland, som gennem tæt samarbejde i en årrække har leveret NorDan produkter til det Irske marked.

Etablerer NorDan Vinduer A/S i Danmark, og slutter dermed cirklen som begyndte i 1919.